Wat doet Bureau Jeugdzorg?

Home > simfaq > Wat doet Bureau Jeugdzorg?

Wat doet Bureau Jeugdzorg?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Wat doet Bureau Jeugdzorg?

Antwoord:

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd.

Voor meer informatie over hulp aan jeugdigen en opvoedondersteuning:

Melding van (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld

Kinderen en jeugdigen die hulp zoeken

Advies en klachtenbureau Jeugdzorg

Informatie over pleegzorg, pleegouderschap en spreekbeurt of werkstuk

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig