Wat gebeurt er met mijn koopwoning bij een schuldsanering?

Home > simfaq > Wat gebeurt er met mijn koopwoning bij een schuldsanering?

Wat gebeurt er met mijn koopwoning bij een schuldsanering?

FAQ / Consumentenzaken / Financiële dienstverlening en krediet / Wat gebeurt er met mijn koopwoning bij een schuldsanering?

Antwoord:

Woont u in een koophuis, terwijl u uw schulden niet meer kunt betalen? Dan wordt uw huis in de meeste gevallen verkocht. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker betaald.

Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan wordt dit in de boedel gestort voor de overige schuldeisers.

Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering.

Soms vindt tijdens de wettelijke schuldsanering schuldvernieuwing plaats. Uw bestaande hypothecaire lening wordt dan vervangen door een nieuwe hypotheek. Op deze manier kunt u uw woning behouden. Deze nieuwe schuld valt niet onder de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. U moet de kosten van deze nieuwe lening uit uw vrij te laten bedrag voldoen. Voor schuldvernieuwing is toestemming van de rechtbank nodig.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig