Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in?

Home > simfaq > Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in?

Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Geboorte en adoptie / Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in?

Antwoord:

Dit betekent dat u de geboorte van uw kind meldt bij de gemeente. Dit is verplicht. U meldt dit bij de balie van de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. Deze akte is het juridische bewijs van de geboorte van uw kind.

Uw kind krijgt een burgerservicenummer en de gemeente zorgt voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen in bijzondere situaties

  • Woont u in een andere gemeente dan waar uw kind is geboren? Dan stuurt de gemeente waar u aangifte doet bericht naar de gemeente waar uw kind gaat wonen.
  • Is uw kind levend geboren, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is geboren). Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt (in de gemeente waar het kind is overleden).
  • Is uw kind dood geboren? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte is inhoudelijk dezelfde als een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs. Ook mag u, als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van uw kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamkeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig