Wat houdt de vermogensinkomensbijtelling in?

Home > simfaq > Wat houdt de vermogensinkomensbijtelling in?

Wat houdt de vermogensinkomensbijtelling in?

FAQ / Zorg en gezondheid / Kosten zorg en zorgverzekering / Wat houdt de vermogensinkomensbijtelling in?

Antwoord:

Dit houdt in dat bij uw eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo ook gekeken wordt of u vermogen heeft.

Om deze vermogensbijtelling te berekenen wordt het (verzamel)inkomen verhoogd met 8% van het vrijgesteld vermogen (sparen en beleggen) in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij de bepaling van het inkomen houdt de Belastingdienst al rekening met de huidige bijtelling van 4% van het vermogen (sparen en beleggen) boven de vrijstellingsgrens per persoon. Daar wordt dan 8% van het vermogen door het CAK bij opgeteld.

Feitelijk wordt de eigen bijdrage dus berekend naar 12% van de grondslag in box 3. De eigen bijdrage wordt berekend over het op deze manier verhoogde inkomen. Bijvoorbeeld: € 100.000 spaargeld boven de vrijstelling geeft een inkomensbijtelling van € 12.000.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig