Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Home > simfaq > Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Wat houdt een uithuisplaatsing in?

FAQ / Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Antwoord:

Als het voor de opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of accommodatie voor gesloten jeugdzorg.

Uithuisplaatsing

Jongeren tot 18 jaar kunnen uit huis geplaatst worden. Jongeren van 18 die in een accommodatie verblijven voor gesloten jeugdzorg kunnen zelfs tot hun 21e jaar gesloten geplaatst blijven. Naast Bureau Jeugdzorg kunnen ook de Raad voor de Kinderbescherming en ouders om uithuisplaatsing verzoeken. De kinderrechter verleent de machtiging voor de uithuisplaatsing voor hoogstens een jaar. Wel is steeds verlenging mogelijk. Ook kan Bureau Jeugdzorg besluiten de machtiging van de kinderrechter niet te gebruiken of korter dan waarvoor de machtiging afgegeven is.

Gesloten jeugdzorg

Om een jongere te kunnen plaatsen in gesloten jeugdzorg moet er sprake zijn van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen van de jeugdige die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien moet er geen andere keuze zijn. Om een jongere daadwerkelijk te kunnen plaatsen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is tevens een indicatiebesluit vereist en een verklaring van een gedragswetenschapper. Een indicatiebesluit is een rechtsgeldig document waarin staat welke zorg nodig is.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig