Wat houdt een wettelijke schuldregeling in?

Home > simfaq > Wat houdt een wettelijke schuldregeling in?

Wat houdt een wettelijke schuldregeling in?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Wat houdt een wettelijke schuldregeling in?

Antwoord:

Een wettelijke schuldregeling is aan de orde als een minnelijk traject niet mogelijk is. De reden is dat 1 of meer schuldeisers niet bereid zijn mee te werken aan de minnelijke regeling.

In dat geval kunt u proberen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uw schuldprobleem op te lossen.

Voor een wettelijke schuldregeling wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank om te worden toegelaten tot de WSNP. Een rechter beoordeelt uw situatie. Wordt u toegelaten tot de WSNP? Dan krijgt u een bewindvoerder. Deze probeert zoveel mogelijk geld op te halen om uw schuldeisers te betalen.

Een wettelijke regeling is een zwaar traject. U mag zelf geen enkele financiële handeling meer uitvoeren zonder toestemming of overleg met uw bewindvoerder. Er is daarbij sprake van een postblokkade. Dat houdt in dat al uw post eerst naar de bewindvoerder wordt gestuurd.

Een WSNP-traject duurt 3 jaar. Na deze 3 jaar zijn de schulden die dan nog openstaan bij een schuldeiser niet meer op te eisen. U kunt dus na deze 3 jaar een nieuwe start maken zonder schulden.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig