Wat houdt gesloten jeugdhulp in?

Home > simfaq > Wat houdt gesloten jeugdhulp in?

Wat houdt gesloten jeugdhulp in?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Wat houdt gesloten jeugdhulp in?

Antwoord:

Gesloten jeugdhulp houdt in: de opname, het verblijf en de jeugdhulp in een gesloten accommodatie op basis van een rechterlijke machtiging voor gesloten jeugdzorg.

Men spreekt bij gesloten jeugdzorg ook wel van JeugdzorgPlus. JeugdzorgPlus is er voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Of daaraan onttrokken dreigen te worden door anderen.

Bij jeugdzorg plus gaat het om hulp met drang en dwang, die alleen ingezet kan worden bij jeugdigen voor wie een machtiging 'gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter. Binnen JeugdzorgPlus wordt - waar mogelijk - ruimte geboden en worden - waar nodig - grenzen gesteld.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig