Wat houdt het woonplaatsbeginsel in?

Home > simfaq > Wat houdt het woonplaatsbeginsel in?

Wat houdt het woonplaatsbeginsel in?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Wat houdt het woonplaatsbeginsel in?

Antwoord:

In de Jeugdwet is het zogenaamde woonplaatsbeginsel opgenomen. Dit betekent dat de gemeente waarin de ouder(s) met gezag ten tijde van de aanmelding woonde(n), verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en de financiering ervan. Als de voogdij bij een instelling of bij de pleegouders ligt, is de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige leidend.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig