Wat is co-ouderschap?  

Home > simfaq > Wat is co-ouderschap?  

Wat is co-ouderschap?  

Antwoord:

Bij co-ouderschap wordt de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen zo veel mogelijk gedeeld. Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft samen kinderen, kunt u kiezen voor co-ouderschap. Dit houdt in dat uw kind afwisselend bij u en uw partner woont en door u beiden wordt opgevoed en verzorgd.

Regeling co-ouderschap

De feitelijke afspraken tussen u, uw ex-partner en uw kind(eren) staan los van het ouderlijk gezag van het kind. Co-ouders hoeven geen gezamenlijk ouderlijk gezag uit te oefenen. In de praktijk gebeurt dit vaak wel. Voor het aangaan van een co-ouderschapsregeling is de medewerking van beide ouders nodig. Een bestaande co-ouderschapsregeling kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd.

Afspraken vastleggen

Het is erg belangrijk om de afspraken die u en uw ex-partner maken, vast te leggen. U kunt het co-ouderschap via een echtscheidingsconvenant of notariële akte regelen. Hierin kan bijvoorbeeld geregeld worden wie de kinderen op welk tijdstip heeft en wie welke kosten draagt. Veel instanties vinden het co-ouderschap makkelijker te accepteren als het op papier staat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Notaristelefoon en de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (VFAS).

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig