Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

Home > simfaq > Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

FAQ / Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

Antwoord:

De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt ouders en kind. Hij/zij moet erop toezien dat de opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van het kind bedreigen, worden opgelost. Ook brengt de gezinsvoogd de hulpverlening aan het gezin op gang en kan hij/zij helpen met praktische zaken, zoals het zoeken naar een andere school.

Verantwoordelijkheid gezinsvoogd

Het Bureau Jeugdzorg wijst een gezinsvoogd aan die erop moet letten hoe het met het kind gaat. Ook moet hij ouders en kind helpen de situatie te verbeteren. Vanaf het moment dat de kinderrechter het kind onder toezicht heeft gesteld, zijn de ouders en de gezinsvoogd samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Aanwijzing gezinsvoogd

De gezinsvoogd mag zich gevraagd en ongevraagd met de verzorging en opvoeding van het kind bemoeien. Als het gezin niet meewerkt, kan de gezinsvoogd een brief geven waarin hij duidelijk beschrijft wat er moet gebeuren. Zo’n brief heet een aanwijzing. Dat is een officiële beslissing die moet worden gevolgd.

Bezwaar tegen aanwijzing

Ouders of een kind van 12 jaar of ouder kan tegen de aanwijzing bezwaar maken bij het Bureau Jeugdzorg van de gezinsvoogd. Als de bezwaarmaker het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het Bureau Jeugdzorg, kan hij/zij de rechter vragen de aanwijzing ongedaan te maken.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig