Wat is de kwalificatieplicht?  

Home > simfaq > Wat is de kwalificatieplicht?  

Wat is de kwalificatieplicht?  

FAQ / Onderwijs / Leerplicht en voortijdig schoolverlaten / Wat is de kwalificatieplicht?  

Antwoord:

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag verplicht onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). De kwalificatieplicht volgt op de volledige leerplicht.

Volledig dagonderwijs

Tijdens de kwalificatieplicht moeten jongeren volledig dagonderwijs volgen. Dit betekent niet dat de jongere per se 5 dagen per week naar school moet. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken. Maar een jongere kan tijdens de kwalificatieplicht niet voltijds werken.

Vrijstelling kwalificatieplicht

Zeer moeilijk lerende jongeren en meervoudig gehandicapte jongeren kunnen worden vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Jongeren in het praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht als ze een getuigschrift of schooldiploma hebben. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau.

De leerplichtambtenaar kan in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig