Wat is de leerplicht? 

Home > simfaq > Wat is de leerplicht? 

Wat is de leerplicht? 

FAQ / Onderwijs / Leerplicht en voortijdig schoolverlaten / Wat is de leerplicht? 

Antwoord:

De leerplicht houdt in dat elk kind dat in Nederland woont, naar school moet. Elk kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. De leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Als ouder bent u verplicht uw kind in te schrijven op een school en ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat.

Vrijstelling van leerplicht

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind (tijdelijk) vrijstelling van school krijgen of van inschrijving bij een school. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor vrijstelling. Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig