Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

Home > simfaq > Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

FAQ / Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

Antwoord:

De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Ingezetenen en niet-ingezetenen

Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont of gaat wonen, is een ingezetene. Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten.

Basisregistratie Personen

De niet-ingezetenen worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. 

Inschrijven in de RNI

Sinds 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bij inschrijfvoorzieningen bij 18 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. 

Niet-ingezetenen moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren. Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer (BSN) en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis.

Emigratie

De gegevens van iemand die emigreert, gaan na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) naar de RNI. U kunt wijzigingen van uw adres in het buitenland doorgeven. Deze worden verwerkt in de RNI en verder verstrekt aan (overheids-) organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals de Belastingdienst, de SVB en pensioenfondsen.

Uittreksel met BSN kwijt

Als niet-ingezetene ontvangt u na inschrijving in de BRP een BSN. Dit nummer staat op het afschrift dat u bij inschrijving meekrijgt. Bent u het afschrift met het nummer kwijt? Neem dan contact op met 1 van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen. Daar kunt u een uittreksel uit de BRP aanvragen.

Inschrijven in de RNI bij aanvraag AOW-uitkering

Wanneer iemand in het buitenland woont en een AOW-uitkering aanvraagt, maar nog niet beschikt over een BSN, zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er voor dat deze persoon wordt ingeschreven in de RNI. Daarmee krijgt deze persoon de beschikking over een BSN.

Mensen zonder BSN die een AOW-uitkering willen aanvragen, kunnen vanuit het buitenland contact opnemen met de SVB. Zij hoeven hiervoor niet naar Nederland te reizen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig