Wat is de reikwijdte van de Wabo als het gaat om handhaving?

Home > simfaq > Wat is de reikwijdte van de Wabo als het gaat om handhaving?

Wat is de reikwijdte van de Wabo als het gaat om handhaving?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Gezond en veilig wonen / Wat is de reikwijdte van de Wabo als het gaat om handhaving?

Antwoord:

De Wabo is van toepassing op de handhaving ten aanzien van de volgende wetten (voor zover dat in die wetten is bepaald):

 • Flora- en faunawet;
 • Kernenergiewet;
 • Monumentenwet 1988;
 • Natuurbeschermingswet 1998;
 • Ontgrondingenwet;
 • Wet bescherming Antarctica;
 • Wet bodembescherming;
 • Wet geluidhinder;
 • Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • Wet milieubeheer;
 • Wet ruimtelijke ordening;
 • Waterwet;
 • Woningwet.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig