Wat is de rol van de burgemeester?

Home > simfaq > Wat is de rol van de burgemeester?

Wat is de rol van de burgemeester?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Wat is de rol van de burgemeester?

Antwoord:

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook heeft hij eigen taken en bevoegdheden en is hij voorzitter van de gemeenteraad.

De burgemeester is de voorzitter, tevens lid, van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Ook is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad, maar maakt er zelf geen deel van uit. De burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van BZK ('de Kroon'), op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad, voor een periode van 6 jaar.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig