Wat is de taaleis in de bijstand?

Home > simfaq > Wat is de taaleis in de bijstand?

Wat is de taaleis in de bijstand?

FAQ / Wat is de taaleis in de bijstand?

Antwoord:

Als u vanaf 1 januari 2016 bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt dan een taaleis. Krijgt u al bijstand? Dan geldt deze verplichting voor u vanaf 1 juli 2016.

Taaleis: referentieniveau 1F

Als bijstandsgerechtigde moet u basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F. Dit betekent bijvoorbeeld dat u korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven.

Bewijs taalbeheersing

Als u bijstand wilt, moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • het inburgeringsexamen heeft behaald;
  • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Geen bewijs taalbeheersing

U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Verlagen bijstandsuitkering

Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.

Wetgeving taaleis bijstand

Lees meer over beheersing van de Nederlandse taal in de Participatiewet.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig