Wat is de Wet BIBOB?

Home > simfaq > Wat is de Wet BIBOB?

Wat is de Wet BIBOB?

Antwoord:

De Wet BIBOB is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet staat overheden toe om de achtergrond van een bedrijf of persoon te onderzoeken bij het:

  • afgeven van een vergunning
  • afgeven van een subsidie
  • gunnen van een overheidsopdracht.

Het doel van de wet is om te voorkomen dat de overheid ongewild malafide of criminele organisaties ondersteunt. Het bureau BIBOB voert een onderzoek uit naar de integriteit van de aanvragers van vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten. Aan de hand van dit onderzoek brengt het bureau een advies uit (bijvoorbeeld aan de gemeente).

Als blijkt dat er al eerder criminele feiten hebben plaatsgevonden of dat er geld is witgewassen dat afkomstig is uit strafbare feiten, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig