Wat is een bestemmingsplan?

Home > simfaq > Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Wat is een bestemmingsplan?

Antwoord:

Een bestemmingsplan beschrijft hoe de grond en de bouwwerken erop moeten worden gebruikt. Het kan gaan over laagbouw of hoogbouw, waar scholen mogen staan,of hoeveel ruimte gereserveerd is voor tuinen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • een kaart van het gebied waarop de bestemmingen zijn ingetekend;
  • voorschriften voor bebouwing en gebruik;
  • een toelichting die aangeeft waarom en hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen.

Wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u iets wilt bouwen of verbouwen, zoals een garage, een patio of een tuin.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig