Wat is een bestuurscommissie?

Home > simfaq > Wat is een bestuurscommissie?

Wat is een bestuurscommissie?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Wat is een bestuurscommissie?

Antwoord:

De gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester kan een bestuurscommissie benoemen. De bestuurscommissie komt op voor een bepaald onderwerp in de gemeente, bijvoorbeeld jongerenwerk. Gemeenten kunnen deze commissie bestuursbevoegdheid geven op hun gebied.

Als een bestuurscommissie bijzondere deskundigheid vraagt en veel tijd in beslag neemt kan de gemeenteraad de normale vergoeding verhogen. De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig