Wat is een briefstembureau?

Home > simfaq > Wat is een briefstembureau?

Wat is een briefstembureau?

Antwoord:

Een briefstembureau is een stembureau op een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Nederlandse kiezers die wonen in een land waar een briefstembureau is en die per brief willen stemmen, sturen hun stembiljet naar het briefstembureau in het desbetreffende land.

Briefstemmers die wonen in een land waar geen briefstembureau is, sturen hun stembiljet naar de gemeente Den Haag of naar een briefstembureau in een nabij gelegen land.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig