Wat is een burgerinitiatief?

Home > simfaq > Wat is een burgerinitiatief?

Wat is een burgerinitiatief?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Wat is een burgerinitiatief?

Antwoord:

Een burgerinitiatief is een voorstel dat u kunt indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Bijvoorbeeld over de verbetering van het milieu of het onderwijs. Ook kunt u voorstellen een regel eenvoudiger te maken of zelfs af te schaffen.

Achtergrond

De leden van de Tweede Kamer (TK) vertegenwoordigen u. Zij willen graag weten hoe u denkt dat de samenleving kan verbeteren. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.

Steunbetuigingen

Uw voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben met naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Dit mogen ook digitale steunbetuigingen zijn. Deze gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd. Na de steekproef worden de gegevens vernietigd.

Voorwaarden

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

  • U moet kiesrecht hebben.
  • De laatste 2 jaar is het onderwerp niet in de TK aan de orde geweest.
  • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de TK beslist.
  • Het burgerinitiatief is niet in strijd met diepgewortelde normen en waarden in ons land.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.

Behandeling burgerinitiatief

De Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer beoordeelt of het voorstel aan de voorwaarden voldoet. Voldoet het burgerinitiatief aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie de Tweede Kamer voor om het voorstel in behandeling te nemen en op welke manier. De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten. Uiteindelijk nemen de leden van de Tweede Kamer een standpunt in. Zij stemmen wel of niet in met uw voorstel.

Lokaal beleid gemeenten

Veel gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om via een lokaal referendum hun stem kenbaar te maken. Dit is geen landelijk beleid. Gemeenten maken die keuze zelf. Dit geldt ook voor het lokale burgerinitiatief.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig