Wat is een centraal stembureau?

Home > simfaq > Wat is een centraal stembureau?

Wat is een centraal stembureau?

FAQ / Overheid en democratie / Verkiezingen en politieke partijen / Wat is een centraal stembureau?

Antwoord:

Een centraal stembureau stelt de officiële verkiezingsuitslag vast.

Andere taken van een centraal stembureau zijn:

  • namen van politieke partijen registeren;
  • geldigheid van de lijstencombinaties beoordelen;
  • nummering van de kandidatenlijsten.

Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement

Bij verkiezingen voor Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement worden de stemtotalen van de verschillende hoofdstembureaus doorgegeven aan 1 centraal stembureau: de Kiesraad. De Kiesraad stelt de officiële verkiezingsuitslag vast.

Gemeenteraad

Voor gemeenteraadsverkiezingen fungeren de hoofdstembureaus ook als centraal stembureau.

Provinciale Staten

Ook bij provinciale verkiezingen fungeren de hoofdstembureaus als centraal stembureau. Dit ligt anders als een provincie uit meerdere kieskringen bestaat. In dat geval is er voor elke kieskring een apart hoofdstembureau.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig