Wat is een IBS-machtiging (inbewaringstelling)?

Home > simfaq > Wat is een IBS-machtiging (inbewaringstelling)?

Wat is een IBS-machtiging (inbewaringstelling)?

FAQ / Zorg en gezondheid / Kwaliteit zorg en patiëntenrecht / Wat is een IBS-machtiging (inbewaringstelling)?

Antwoord:

Een IBS-machtiging is een machtiging die de burgemeester van een gemeente kan afgeven om iemand gedwongen te laten opnemen. Dit is aan de orde als deze persoon een gevaar vormt voor zichzelf, anderen in zijn omgeving en dit gevaar niet is af te wenden, anders dan door gedwongen opname.

Toetsing

Een IBS-maatregel wordt binnen 3 werkdagen getoetst door de rechter. De rechter kan kan de IBS-machtiging met maximaal 3 weken verlengen. Verder kan de rechter een rechterlijke machtiging afgeven voor een half jaar, die telkens met 1 jaar kan worden verlengd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig