Wat is een lijstverbinding van politieke partijen?

Home > simfaq > Wat is een lijstverbinding van politieke partijen?

Wat is een lijstverbinding van politieke partijen?

FAQ / Overheid en democratie / Verkiezingen en politieke partijen / Wat is een lijstverbinding van politieke partijen?

Antwoord:

Politieke partijen die zich met elkaar verwant voelen, kunnen samen een lijstcombinatie vormen. Dit heet een lijstverbinding.

Bij een lijstverbinding leveren de afzonderlijke partijen wel een eigen kandidatenlijst in, maar voor de verdeling van de zetels geldt een lijstgroep als 1 lijst. De stemmen die deze partijen behalen worden namelijk bij elkaar opgeteld. Bij de berekening van de verkiezingsuitslag is het niet meer van belang dat de lijsten onderdeel zijn van een lijstcombinatie.

Voorwaarden

Politieke partijen die willen overgaan tot een lijstverbinding moeten op de dag van kandidaatstelling een verklaring indienen bij het centraal stembureau. Voor het aangaan van een lijstcombinatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de aanduidingen van de politieke partijen zijn geregistreerd bij het centraal stembureau;
  • de betreffende politieke partijen doen in alle kieskringen mee;
  • de combinatie geldt voor alle ingediende lijsten;
  • de combinatie geldt in alle kieskringen met dezelfde partij of partijen.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig