Wat is een machtiging gesloten jeugdzorg?

Home > simfaq > Wat is een machtiging gesloten jeugdzorg?

Wat is een machtiging gesloten jeugdzorg?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Wat is een machtiging gesloten jeugdzorg?

Antwoord:

Soms is het voor een jongere en/of voor zijn omgeving beter dat de jongere (tijdelijk) in een gesloten omgeving verblijft. Dat kan het geval zijn bij ernstige groei- of opvoedingsproblemen. Een rechter kan dan besluiten om over te gaan tot ondertoezichtstelling (OTS) of een machtiging gesloten jeugdzorg. Een jeugdige kan alleen in een instelling voor gesloten jeugdzorg worden geplaatst als de kinderrechter dit uitdrukkelijk in een machtiging bepaalt. De kinderrechter kan een dergelijke machtiging alleen afgeven als voldaan wordt aan 3 voorwaarden:

  • De jongere heeft ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft.
  • De opgroei- of opvoedingsproblemen belemmeren zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig.
  • Gesloten jeugdzorg in verband met deze problemen is noodzakelijk om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of door anderen zal worden onttrokken.

Alleen als aan alle 3 deze voorwaarden is voldaan, mag de kinderrechter een machtiging voor gesloten jeugdzorg afgeven. Jongeren worden dan in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst. Deze instellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig