Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.) en wanneer is deze verplicht?

Home > simfaq > Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.) en wanneer is deze verplicht?

Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.) en wanneer is deze verplicht?

FAQ / Natuur en milieu / Milieubeleid / Wat is een milieueffectrapportage (m.e.r.) en wanneer is deze verplicht?

Antwoord:

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) beschrijft de milieugevolgen van een plan of project en de (milieuvriendelijkere) alternatieven. Een m.e.r. is verplicht bij plannen of projecten waarbij eventueel ernstige nadelige milieugevolgen kunnen ontstaan.

Zo is een m.e.r. onder andere verplicht bij:

  • de bouw van olieraffinaderijen;
  • de bouw van kerncentrales;
  • de bouw van chemische installaties;
  • de aanleg van auto(snel)wegen;
  • de aanleg van spoorwegen;
  • de aanleg van vliegvelden;
  • de aanleg van pijpleidingen voor gas of olie;
  • de aanleg van(stuw)dammen;
  • de aanleg van een golfbaan.

Meer informatie over de milieueffectrapportage vindt u in de dossiers op de websites van het ministerie van VROM en InfoMil.

Met vragen over de m.e.r. kunt u terecht bij de helpdesk InfoMil.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig