Wat is een negatief kiesregister?

Home > simfaq > Wat is een negatief kiesregister?

Wat is een negatief kiesregister?

FAQ / Overheid en democratie / Verkiezingen en politieke partijen / Wat is een negatief kiesregister?

Antwoord:

In een negatief kiesregister staan de namen van de personen die geen geldige stempas hebben en dus niet kiesgerechtigd zijn. Dit kiesregister moet op de dag van stemming in alle stembureaus aanwezig zijn en op tafel liggen. De burgemeester moet hiervoor zorgen.

Een stempas is ongeldig als:

  • deze is ingeruild voor een kiezerspas of een briefstembewijs;
  • in plaats daarvan een volmachtbewijs is afgegeven;
  • op verzoek van de kiezer een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat de stempas hem nooit heeft bereikt;
  • deze ten onrechte is verstrekt of is verstrekt aan iemand die tussen de dag van verzending en de dag van stemming is overleden;
  • deze is ontvreemd, of om andere reden onrechtmatig in omloop is, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of distributie.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig