Wat is een ondertoezichtstelling?

Home > simfaq > Wat is een ondertoezichtstelling?

Wat is een ondertoezichtstelling?

FAQ / Wat is een ondertoezichtstelling?

Antwoord:

Een ondertoezichtstelling (ots) beperkt het gezag van de ouders over hun kind. Het doel van een ots is ervoor te zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. Een ondertoezichtstelling is de meest opgelegde kinderbeschermingsmaatregel die er is en duurt een jaar. Na een jaar kan de ots verlengd worden. Ook kan de ots tussentijds worden opgeheven.

Rechter stelt gezinsvoogd aan

Komen in een gezin ernstige opvoedingsproblemen voor, die de ontwikkeling van het kind belemmeren? Dan kan de rechter dat kind onder toezicht stellen. Dit gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor het kind noodzakelijk is dat het gezin verplichte hulp krijgt. De rechter stelt dan een gezinsvoogd aan. De gezinsvoogd ondersteunt bij de opvoeding van het kind. Zowel de ouder(s) als het kind moeten zich aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd houden. Een goede gezinsvoogd doet dat zo veel mogelijk in onderling overleg.

Is er verschil van mening? Dan kunt u het geschil aan de kinderrechter voorleggen. Ook als u het niet eens bent met de aanwijzing van de gezinsvoogd, kunt u de kinderrechter vragen de aanwijzing te laten vervallen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig