Wat is een Verklaring geen schijnhuwelijk?

Home > simfaq > Wat is een Verklaring geen schijnhuwelijk?

Wat is een Verklaring geen schijnhuwelijk?

FAQ / Wat is een Verklaring geen schijnhuwelijk?

Antwoord:

Met een Verklaring geen schijnhuwelijk verklaart u niet te trouwen met als doel een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Wanneer Verklaring geen schijnhuwelijk

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door