Wat is een Who-verzoek?

Home > simfaq > Wat is een Who-verzoek?

Wat is een Who-verzoek?

FAQ / Overheid en democratie / Bezwaar en beroep overheid / Wat is een Who-verzoek?

Antwoord:

Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn en dat deze informatie ook voor andere doeleinden gebruikt mag worden. Met een Who-verzoek vraagt u informatie op over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De informatie die u via een Who-verzoek ontvangt, mag u op een andere manier hergebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig