Wat is een Wob-verzoek?

Home > simfaq > Wat is een Wob-verzoek?

Wat is een Wob-verzoek?

FAQ / Overheid en democratie / Bezwaar en beroep overheid / Wat is een Wob-verzoek?

Antwoord:

Wob staat voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. Met een Wob-verzoek vraagt u informatie op over het beleid en/of besluiten van de gemeente. U dient een Wob-verzoek in bij de gemeente.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig