Wat is een zorgkantoor?

Home > simfaq > Wat is een zorgkantoor?

Wat is een zorgkantoor?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Wat is een zorgkantoor?

Antwoord:

Het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget voor mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt te maken met het zorgkantoor als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u of uw kind een Wlz-indicatie heeft gegeven. 

Wat doet het zorgkantoor?

Het zorgkantoor krijgt uw indicatie voor Wlz-zorg. In de indicatie staat het zorgprofiel: de benodigde zorg. Er staat ook of u de zorg in natura wilt, of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Als u kiest voor een pgb, bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank die uw zorgverleners uitbetaalt. 

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met veel zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder van uw voorkeur.

Een overzicht van alle adressen van de zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig