Wat is gezag over een kind?

Home > simfaq > Wat is gezag over een kind?

Wat is gezag over een kind?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wat is gezag over een kind?

Antwoord:

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal wordt het gezag uitgeoefend door (een van) de ouders, maar ook een niet-ouder kan gezag over een kind hebben. Heeft u gezag over een kind,? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht. Ook bent u de wettelijke vertegenwoordiger en beheert u het geld en de spullen van het kind.

Verzorging en opvoeding

Verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van een kind betekent ten eerste dat u moet zorgen voor onderdak, voeding en kleding. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat het kind bijvoorbeeld onderwijs en medische behandelingen krijgt.

Onderhoudsplicht

Heeft u gezag over een kind? Dan bent u onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Met 18 jaar wordt het kind meerderjarig, maar daarna geldt een verlengde onderhoudsplicht van 3 jaar. Dat betekent dat u de kosten voor de verzorging en studie van het kind moet betalen. Ook als ouder zonder gezag heeft u een onderhoudsplicht.

Bent u een niet-ouder die een bepaalde periode gezag heeft gehad over een kind, samen met de ouder van het kind? Dan duurt uw onderhoudsplicht even lang als dit gezamenlijke gezag heeft geduurd. Alleen als u als enige (zonder partner) voogdij heeft over een kind, heeft u geen onderhoudsplicht.

Wettelijke vertegenwoordiger

Minderjarige kinderen mogen vaak niet zelfstandig officiële handelingen verrichten, zoals een handtekening zetten of een gerechtelijke procedure voeren. Als u gezag heeft over een kind, bent u de wettelijke vertegenwoordiger. U doet dit dan namens het kind. Is het kind jonger dan 14 jaar? Dan bent u ook wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Bijvoorbeeld als hij of zij schade aanricht. Bij een kind tussen de 14 en 16 jaar hangt het van de situatie af of u aansprakelijk bent en vanaf 16 jaar is een kind zelf aansprakelijk.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig