Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?  

Home > simfaq > Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?  

Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wat is gezamenlijke voogdij over een kind?  

Antwoord:

Een voogd en zijn of haar partner kunnen aan de rechter vragen hen gezamenlijk met de voogdij te belasten. Ook kunnen ouders bij testament of bij notariële akte twee personen aanwijzen als voogd. Zowel partners van gelijk geslacht als van verschillend geslacht kunnen voogd worden van een kind. Dit heet gezamenlijke voogdij.

Voorwaarden gezamenlijke voogdij

Voor gezamenlijke voogdij door een voogd en zijn of haar partner gelden de volgende voorwaarden:

  • De partner heeft ook een goede persoonlijke band met het kind. Het uitgangspunt is dat het kind kan opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving bij beide voogden. In de wet staat niet uitgelegd hoe zo’n omgeving er precies uit moet zien. De rechter beoordeelt per geval of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Het belang van het kind staat voorop en mag niet in gevaar komen. Kinderen van 12 jaar en ouder worden altijd door de rechter gehoord.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig