Wat is het persoonlijk inburgeringsbudget?

Home > simfaq > Wat is het persoonlijk inburgeringsbudget?

Wat is het persoonlijk inburgeringsbudget?

FAQ / Immigratie, inburgering en integratie / Inburgering / Wat is het persoonlijk inburgeringsbudget?

Antwoord:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voorzieningen aan bepaalde asielzoekers en geestelijke bedienaren.

Het persoonlijk inburgeringsbudget (PIB) is het budget dat door het college, in het kader van een te sluiten overeenkomst met een inburgeringsbedrijf, ten behoeve van een inburgeringsplichtige ter beschikking wordt gesteld. Met behulp daarvan geeft de inburgeringsplichtige zijn inburgering op een op zijn persoonlijke situatie afgestemde wijze vorm .

Op verzoek van de inburgeringsplichtige kan de inburgeringsvoorziening, de taalkennisvoorziening, of de inburgeringscomponent van de gecombineerde voorziening de vorm krijgen van een PIB (artikel 19 lid 2 Wi (oud)). Ook de duale inburgeringsvoorziening - dit is de inburgeringsvoorziening die gecombineerd wordt met activiteiten gericht op het bevorderen van de actieve deelname aan de Nederlandse samenleving - kan worden aangeboden in de vorm van een PIB.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig