Wat is jeugdzorg?

Home > simfaq > Wat is jeugdzorg?

Wat is jeugdzorg?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Wat is jeugdzorg?

Antwoord:

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Het hangt van de situatie af, wat voor soort hulp zij kunnen krijgen.

Vormen van jeugdzorg

Er zijn verschillende vormen van jeugdzorg mogelijk:

  • hulp bij de opvoeding
  • dagbehandeling
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gesloten jeugdzorg

Meer informatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin. (CJG). Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig