Wat is kandidaatstelling voor verkiezingen?

Home > simfaq > Wat is kandidaatstelling voor verkiezingen?

Wat is kandidaatstelling voor verkiezingen?

FAQ / Overheid en democratie / Verkiezingen en politieke partijen / Wat is kandidaatstelling voor verkiezingen?

Antwoord:

Bij de kandidaatstelling leveren politieke partijen of groeperingen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij de hoofdstembureaus. Op de kandidatenlijsten staan de namen van degenen die zich kandidaat stellen voor het betreffende vertegenwoordigende orgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of de Tweede Kamer.

De kandidatenlijst moet op een vastgestelde dag tussen 9:00 en 15:00 uur volgens een vastgesteld model worden ingeleverd op de hoofdstembureaus van de kieskringen. Als bij de vorige verkiezingen geen zetels zijn behaald, moet de lijst vergezeld gaan van minimaal 30 ondersteuningsverklaringen. Bovendien moet dan ook een waarborgsom worden betaald. Om 16.00 uur houdt het hoofdstembureau een openbare zitting waarbij de kandidatenlijsten onderzocht worden.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig