Wat is onvrijwillige zorg?

Home > simfaq > Wat is onvrijwillige zorg?

Wat is onvrijwillige zorg?

FAQ / Wat is onvrijwillige zorg?

Antwoord:

Onder onvrijwillige zorg verstaat de Wet zorg en dwang (Wzd) zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.


Er zijn negen categorieën onvrijwillige zorg:

  1. medische handelingen en therapeutische maatregelen
  2. beperken van de bewegingsvrijheid
  3. insluiten
  4. uitoefenen van toezicht op betrokkene
  5. onderzoek aan kleding of lichaam
  6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen
  7. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen
  8. beperken van de vrijheid om het eigen leden in te richten
  9. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Voor alle categorieën geldt een stappenplan om tot een besluit te komen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig