Wat is Publiek Private Samenwerking?

Home > simfaq > Wat is Publiek Private Samenwerking?

Wat is Publiek Private Samenwerking?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Wat is Publiek Private Samenwerking?

Antwoord:

Publiek Private Samenwerking (PPS) is een manier om overheidsplannen te realiseren, waarbij overheid en bedrijfsleven samen werken aan ontwerp, bouw en beheer van een project.

Het voordeel van deze samenwerking is:

  • Een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld.
  • De mogelijkheid om dure oplossingen of systemen terug te verdienen, door de lange looptijd van PPS-projecten.
  • Een stimulans voor bedrijven om te investeren in nieuwe technieken en innovatieve oplossingen.

Projecten waarbij PPS wordt ingezet, zijn bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een weg of brug, een spoorlijn, een winkelcentrum of een natuurgebied. Ook scholen, ziekenhuizen, gevangenissen en sportcomplexen kunnen door overheid en het bedrijfsleven samen worden gebouwd en geëxploiteerd.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig