Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?  

Home > simfaq > Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?  

Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?  

FAQ / Cultuur, sport en vrije tijd / Verenigingen / Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?  

Antwoord:

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze organisaties zijn verplicht statuten in het Nederlands bij een notaris te laten vastleggen.

De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en vestigingsplaats van de organisatie;
  • het doel van de vereniging of stichting;
  • welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
  • hoe de algemene vergadering wordt gehouden;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

Als de statuten veranderen, moet een vereniging of stichting dit melden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Daarom zetten veel organisaties bijvoorbeeld liever niet de hoogte van de contributie in de statuten, maar alleen hoe die hoogte bepaald wordt.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig