Wat zijn de aandachtspunten bij het voorstel voor een koninklijke onderscheiding?

Home > simfaq > Wat zijn de aandachtspunten bij het voorstel voor een koninklijke onderscheiding?

Wat zijn de aandachtspunten bij het voorstel voor een koninklijke onderscheiding?

FAQ / Cultuur, sport en vrije tijd / Cultuur / Wat zijn de aandachtspunten bij het voorstel voor een koninklijke onderscheiding?

Antwoord:

Bij een voorstel voor een koninklijke onderscheiding ligt de nadruk op de vragen of er sprake is van bijzondere verdiensten voor de samenleving en waarom die verdiensten bijzonder zijn.

Een beschrijving van de sterke kanten van de activiteiten van de betrokkene (decorandus) en zijn of haar karakter is dan ook belangrijk. Beschrijft u in het voorstel daarom de volgende aspecten:

  • Is er sprake van individuele of collectieve verdiensten? Wanneer het een collectieve verdienste is, geef dan aan welke rol - en in welke mate - de decorandus heeft gespeeld.
  • Wat maakt de verdiensten bijzonder of uitzonderlijk?
  • Welke verantwoordelijkheid - welke lasten - heeft de decorandus gedragen?
  • Wat is het belang van zijn verdiensten voor de samenleving?
  • Hoe ver strekken de bijzondere verdiensten zich uit? Geef daarbij aan of de verdiensten een lokale, regionale, nationale of misschien internationale betekenis hebben.
  • Hoe groot is de organisatie waarvoor de betrokkene actief is? Bij verenigingen noemt u het aantal leden.
  • Worden de activiteiten van decorandus vergoed? Zo ja, ontvangt hij dan een onkostenvergoeding, presentiegeld of een marktconforme betaling.

De aanvrager moet zoveel mogelijk belangrijke gegevens verstrekken. Wanneer op het oog onbelangrijke activiteiten van de decorandus niet worden vermeld, loopt de voorsteller het risico dat het voorstel wordt afgewezen.

Het voorstelformulier vraagt ook of de verdiensten van betrokkene al op een andere manier zijn gewaardeerd. Daarbij kan worden gedacht aan het erelidmaatschap van een vereniging, een eredoctoraat, een gratificatie of promotie naar een hogere functie.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig