Wat zijn de gevolgen van erkenning van een kind?

Home > simfaq > Wat zijn de gevolgen van erkenning van een kind?

Wat zijn de gevolgen van erkenning van een kind?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Wat zijn de gevolgen van erkenning van een kind?

Antwoord:

Erkenning heeft verschillende gevolgen. Zo wordt de man die het kind erkent de juridische vader, ook als hij niet de biologische vader is. Alle gevolgen die erkenning met zich meebrengt, staan hieronder beschreven.

Gevolgen erkenning voor de man

Door erkenning:

 • wordt de man wettelijk gezien de vader van het kind
 • ontstaat tussen de vader en het kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd
 • heeft de vader na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie
 • wordt de vader onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt
 • kan de vader het gezag over het kind krijgen (dit gebeurt niet automatisch)
 • worden de vader en het kind elkaars wettelijke erfgenamen

Gevolgen erkenning voor het kind

Door erkenning heeft het kind:

 • wettelijk erfrecht: Kinderen zijn de wettelijke erfgenamen van hun ouders. De ouder kan ook wettelijk erfgenaam van het kind zijn, bijvoorbeeld wanneer het kind zelf geen nakomelingen of echtgenoot achterlaat.
 • de keuze voor de achternaam van de moeder of vader. De keuze van de achternaam vindt plaats bij de erkenning. Sinds 28 februari 2009 is het mogelijk om de achternaam die gekozen is op het moment van erkenning, te wijzigen op het moment dat de ouders gaan trouwen.
 • mogelijk de nationaliteit van de vader. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de vader de nationaliteit heeft.

Gevolgen erkenning nationaliteit

Erkenning heeft diverse gevolgen voor de nationaliteit:

 • Nationaliteit bij Nederlandse man en Nederlandse vrouw. In het geval van twee ongehuwde Nederlandse ouders, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit, omdat de moeder van het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Nationaliteit bij Nederlandse man en niet-Nederlandse vrouw. In het geval van een ongehuwde Nederlandse man en een vrouw die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als het kind vóór zijn 7e jaar is erkend. Dit geldt sinds 1 maart 2009. Wordt het kind na zijn 7e erkend, dan moet het biologische vaderschap binnen een jaar na de erkenning worden aangetoond met een bewijs van verwekkerschap (DNA). Dit bewijs moet afkomstig zijn van een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Nederlandse Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).
 • Nationaliteit bij twee niet-Nederlandse ouders. Dan krijgt het kind de nationaliteit van de ouders. Hebben de ouders verschillende nationaliteiten, dan hangt het van de wetgeving van die landen af of het kind de nationaliteit van de vader of die van de moeder krijgt. De ambtenaar van de burgerlijke stand is hiervan vaak op de hoogte. U kunt ook contact opnemen met een ambassade.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig