Wat zijn de rechten van pleegouders?  

Home > simfaq > Wat zijn de rechten van pleegouders?  

Wat zijn de rechten van pleegouders?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Kinderopvang / Wat zijn de rechten van pleegouders?  

Antwoord:

Pleegouders hebben in elk geval recht op goede begeleiding van de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Daarnaast hebben pleegouders recht op een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding. Er gelden nog meer rechten:

Blokkaderecht

Het blokkaderecht bepaalt dat de voogd of ouder niet zonder uw toestemming uw pleegkind kan weghalen. U heeft dit recht als uw pleegkind met instemming van de ouders of voogd in uw gezin wordt geplaatst en u uw pleegkind minstens 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed als behorend tot uw gezin.

Klachtenprocedure

De zorgaanbieder die pleegzorg biedt heeft een klachtenreglement. Als pleegouder kunt u hier een beroep op doen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van mensen. Hierdoor weet u als pleegouder beter welke gegevens over u voor welk doel worden verwerkt en heeft u de mogelijkheid daartegen bezwaar aan te tekenen.

Pleegouderraad

De pleegouderraad vormt de vertegenwoordiging van de pleegouders binnen de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Een van de taken van de pleegouderraad is het welzijn van pleegouders en pleegkinderen behartigen.

Zorgverlof pleegouder

U heeft als pleegouder recht op zorgverlof. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Pleegzorg Nederland.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig