Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?  

Home > simfaq > Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?  

Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap / Wat zijn de regels voor een geregistreerd partnerschap met een buitenlander?  

Antwoord:

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan maar u en/of uw partner hebben niet de Nederlandse nationaliteit of wonen niet in Nederland, dan gelden er verschillende regels.

Regels geregistreerd partnerschap buitenlander

  • Als u en uw partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben én u beiden in het buitenland woont, kunt u in Nederland geen geregistreerd partnerschap aangaan.
  • Als u en uw partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste een van u in Nederland woont. Degene die in Nederland woont, moet wel een geldige verblijfstitel hebben.
  • Als u en uw partner beiden in Nederland wonen en een van u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan. Degene die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet wel een geldige verblijfstitel hebben.
  • Als u en uw partner beiden buiten Nederland wonen, kunt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste een van u de Nederlandse nationaliteit bezit.
  • Als u en uw partner beiden in Nederland wonen, kunt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan, ook als u geen van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. U moet dan wel beiden een geldige verblijfstitel hebben.
  • Als u of uw partner in het buitenland woont, kunt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste een van u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Geldige verblijfstitel

Niet-Nederlanders die een geregistreerd partnerschap willen aangaan moeten een rechtsgeldige verblijfstitel hebben en in Nederland wonen. De voorwaarde van een geldige verblijfstitel geldt niet voor personen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Als de niet-Nederlandse partner geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, moet hij of zij in de meeste gevallen een verklaring overleggen over zijn of haar verblijfsrechtelijke positie. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat mensen een (schijn)partnerschap aangaan om een verblijfstitel te krijgen.

Schijnpartnerschap en de M46-verklaring

Een schijnpartnerschap is een geregistreerd partnerschap waarbij tenminste een van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft en dat wordt gesloten met als enig doel een verblijfsrechtelijke status in Nederland te verkrijgen voor de niet-Nederlander(s).

Als in ieder geval een van de aanstaande partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring (model M46) hebben van de korpschef van de politie. Pas daarna mag de ambtenaar meewerken aan het opmaken van een akte van partnerschapsaangifte en aan de voltrekking van een geregistreerd partnerschap. De verklaring is 6 maanden geldig. Voor meer informatie over de geldige verblijfstitel kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Nederlands recht bepalend

Als u en/of uw partner in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt de vraag of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan beoordeeld naar het Nederlandse recht. Mag u volgens de Nederlandse regels een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u dit doen, ook al staat het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) dit niet toe. Of het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) bijvoorbeeld het geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht toestaat, is niet van belang. U moet in dat geval wel rekeninghouden met mogelijke problemen in het buitenland.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

U moet een verklaring van niet-gehuwd zijn opvragen bij uw laatste woonplaats (in het buitenland). Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ministerie bemiddelt voor u bij het opvragen en laten legaliseren van buitenlandse documenten.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig