Wat zijn oudkomers? 

Home > simfaq > Wat zijn oudkomers? 

Wat zijn oudkomers? 

Antwoord:

Oudkomers zijn vreemdelingen (zonder Nederlands paspoort) in de leeftijd vanaf 16 tot 65 jaar die:

  • voor 1 januari 2007 al in Nederland woonden en op 31 december 2006 geen nieuwkomer waren volgens de (oude) Wet inburgering nieuwkomers (dit kunt u navragen bij uw gemeente);
  • geen 8 jaar in Nederland hebben gewoond toen ze nog leerplichtig waren;
  • geen diploma's hebben waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal en samenleving goed genoeg kennen.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig