Welke belastingen heft de gemeente?

Home > simfaq > Welke belastingen heft de gemeente?

Welke belastingen heft de gemeente?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Belastingen en heffingen / Welke belastingen heft de gemeente?

Antwoord:

De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Kattenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen.

Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen

Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

 • onroerendezaakbelasting (OZB);
 • belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
 • baatbelasting;
 • forensenbelasting;
 • toeristenbelasting;
 • parkeerbelasting;
 • hondenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • rioolheffing;
 • reinigingsheffing;
 • leges.

Afschaffen precariobelasting voor leidingnet gas, water en electriciteit

Het kabinet wil de precariobelasting voor de netwerken voor gas, water en elektriciteit (nutsnetwerken) in 2022 afschaffen. Gemeenten mogen tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig