Welke bouwwerken zijn met de inwerkingtreding van de Wabo niet meer vergunningplichtig?

Home > simfaq > Welke bouwwerken zijn met de inwerkingtreding van de Wabo niet meer vergunningplichtig?

Welke bouwwerken zijn met de inwerkingtreding van de Wabo niet meer vergunningplichtig?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / Welke bouwwerken zijn met de inwerkingtreding van de Wabo niet meer vergunningplichtig?

Antwoord:

In grote lijnen blijft vergunningvrij bouwen mogelijk, zoals dat nu ook mogelijk is (bijgebouwen tot maximaal 30m2 en aan- en uitbouwen tot een diepte van maximaal 2.5m). Alleen als het bestemmingsplan dat toelaat, kunnen er hoofdzakelijk op achtererven zonder omgevingsvergunning ook grotere aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd.

Als dat bouwen echter in strijd is met het bestemmingsplan, is alsnog een omgevingsvergunning nodig. Het gaat daarbij niet om een vergunning voor het bouwen, maar louter om een planologische omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag beslist of deze vergunning wordt afgegeven.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig