Welke jeugdzorgtaken vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente?

Home > simfaq > Welke jeugdzorgtaken vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente?

Welke jeugdzorgtaken vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Welke jeugdzorgtaken vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente?

Antwoord:

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp. Inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van de jeugdreclassering;
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig