Welke plichten verbindt de wet aan een huwelijk?

Home > simfaq > Welke plichten verbindt de wet aan een huwelijk?

Welke plichten verbindt de wet aan een huwelijk?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap / Welke plichten verbindt de wet aan een huwelijk?

Antwoord:

‘Echtgenoten zijn elkaar getrouwdheid, hulp en bijstand verschuldigd’, staat er in het Burgerlijk Wetboek.

Getrouwdheid betekent in dit verband geen verbod op het aangaan van een buitenechtelijke relatie. De wetgever bemoeit zich nauwelijks met de persoonlijke relatie van echtelieden. De kern van het huwelijk is dat echtgenoten financieel verantwoordelijk voor elkaar zijn. Dat uit zich in de navolgende regels.

Om te beginnen moet u in principe samenwonen. De samenwoningsplicht is moeilijk af te dwingen. Verder bent u beiden gehouden bij te dragen aan de kosten van de huishouding. Als slechts een van beiden inkomsten heeft, dan is die verplicht de partner en eventuele kinderen te onderhouden. Verder bent u samen verantwoordelijk voor huishoudelijke schulden.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door