Welke rechten en plichten gelden bij een partnerschapsregistratie?

Home > simfaq > Welke rechten en plichten gelden bij een partnerschapsregistratie?

Welke rechten en plichten gelden bij een partnerschapsregistratie?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap / Welke rechten en plichten gelden bij een partnerschapsregistratie?

Antwoord:

Het geregistreerd partnerschap heeft bijna dezelfde gevolgen als het huwelijk. Bij partnerschapsregistratie gelden de volgende rechten en plichten:

  • Onderhoudsplicht: de geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht jegens elkaar. Zij zijn verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.
  • Gemeenschap van goederen: bij een geregistreerd partnerschap zijn in beginsel alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Net zoals bij een huwelijk kan daarvan worden afgeweken.
  • Pensioen: de Wet verevening pensioenrechten is van toepassing. Dat betekent dat pensioenrechten moeten worden gedeeld in het geval het partnerschap wordt ontbonden.
  • Rechtshandelingen: in een aantal gevallen hebben geregistreerde partners elkaars toestemming nodig bij het verrichten van rechtshandelingen.
  • Nalatenschap: geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door